Klombatud paekivist hauapiirded

Klombitud kolmnurksetest paekivist valmistatud hauapiire. Piire paigaldatakse paekivi tuha peale.